Publikációs lista

Könyvfejezet

 1. Varga M., Túry F (2008). Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata. In: Túry F., Pászthy B. szerk.: Evészavarok és testképzavarok. Pro Die, Budapest.
 2. Varga M., Dudás K., Túry F. (2010) Az orthorexia nervosa – egészségesétel-függõség. Demetrovics Zs. (Szerk.) Addiktológia alapjai IV. Egyéb, a diagnosztikus rendszerekben nem, vagy nem impulzuskontroll-zavarként osztályozott viselkedési addikciók, Eötvös Kiadó, Budapest
 3. Dudás K., Varga M. (2011). Az evészavarok új útjai: tanácsadás és pszichoterápia orthorexia nervosában. In. Túry F., Pászthy B. (szerk.).: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis, Budapest.
 4. Túry F., Szentes A., Varga M. (2011). Ikrek pszichoterápiájának nehézségei evészavarokban. In. Túry F., Pászthy B. (szerk.).: Az evészavarok pszichoterápiájának aktuális kérdései. Semmelweis, Budapest.
 5. Dukay-Szabó Sz., Győrffy Zs., Ádám Sz., Varga M.: Nőnek lenni: négy hetente, negyven hétig, közben, és azután. In: Susánszky É., Szántó Zs. szerk.: Magyar lelkiállapot 2013. Semmelweis Kiadó, Budapest
 6. Túry F., Czeglédi E., Papp I., Dukay-Szabó Sz., Babusa B., Güleç, H., Mezei Á., Szabó K., Varga M., Szumska I.: A táplálkozási magatartás zavarainak felmérése reprezentatív hazai minta alapján – különös tekintettel a háttértényezőkre. In: Susánszky É., Szántó Zs. szerk.: Magyar lelkiállapot 2013. Semmelweis Kiadó, Budapest

 

 

Folyóiratban megjelent közlemény:

 1. Varga M., Túry F. (2008). Obsessionality and compulsivity in eating disorders. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. 112 (Suppl. 3):181-188.
 2. Varga M., Túry F. (2008). Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata. Háziorvos Továbbképző Szemle XIII.(10).
 3. Túry F., Babusa B., Dukay-Szabó Sz., Varga M. (2010). Az evés- és a testképzavarok újabb típusai a modern civilizációs ártalmak között. Magyar Tudomány
 4. Túry F., Babusa B., Varga M. (2010). History of eating disorders in Hungary. Psihijat.dan. 42 (1).
 5. Varga M. A halál megjelenése evészavarokban. Pszichoterápia 20 (3):181-189.
 6. Varga M., Babusa B. (2012). Az új keletű evészavarok néhány pszichológiai és rendszerszemléleti vonatkozása. Lege Artis Medicinae 22 (6-7).
 7. Túry F., Szentes A., Varga M. (2012). Pitfalls of the psychotherapy of twins with eating disorders. Eating and Weight Disorders 17: 140-143. (IF 0.628)
 8. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, EF. (2013). Evidence and gaps in the literature on orthorexia nervosa. Eating and Weight Disorders 18, 103-111. (IF 0.527)
 9. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F. (2013). Orthorexia nervosa és háttértényezői. Ideggyógyászati Szemle 66, 7-8. (IF 0.348)
 10. Varga M., Konkolÿ Thege B., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, EF. When eating healthy is not healthy: Orthorexia nervosa and its measurement with the ORTO-15 in Hungary BMC Psychiatry 2014 14:59. (IF 2,23)

Kongresszusi előadás:

 1. Varga M. (2008). Az evészavarok és a kényszerbetegség kapcsolata. Magyar Pszichiátriai Társaság XIV. Vándorgyűlése, Sopron, 2008.január 25.
 2. Varga M. (2008). Az evés és a túlzások kóros megnyilvánulásai. Károli Gáspár Református Egyetem. 2008. május 30-31.
 3. Varga M. (2008). Kényszeresség az evészavarokban. III. Román-Magyar Nemzetközi Pszichiátriai Konferencia, 2008. június 26-29., Csíkszereda
 4. Varga M. (2008). A torzító tükör, avagy a testképzavarokról. "A Nő tükre". A Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Konferenciája. 2008. szeptember 5.
 5. Varga M., Túry F. (2008). Anorexia nervosában szenvedők kényszeres jellegzetességei. II. Evészavar Kongresszus. Budapest, 2008. szeptember 20.
 6. Varga M. (2008). Obsessive symptoms in anorectic and obsessive compulsive disorder patients (poster). The 16th International Conference, Alpbach, Tyrol, Österreich/Austria. 2008. október 16-18. A legjobb poster versenyében második díjas.
 7. Varga M. (2009). Evészavarok, kényszerek és halál. Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 30.
 8. Varga M., Túry F. (2009). Hivatásos testépítők és aerobik edzők kényszeres jellegzetességei. Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 30.
 9. Varga M. (2009). Anorexia nervosa és vérzészavar. Magyar Nőorvos Társaság, Gyermeknőgyógyász Szekciójának XXIX. Kongresszusa. Szeged, 2009. április 3.
 10. Babusa B., Varga M., Túry F. (2009). Kísérlet a családi/rendszerszemlélet kiterjesztésére az evés- és testképzavarok újabb típusai kapcsán. Magyar Családterápiás Egyesület XXIII. Vándorgyűlés, Sopron, 2009. április 17-19.
 11. Varga M. (2009). A kényszerességgel kapcsolatos vizsgálatok során felmerült hivatásbeli és nemi különbségek az evés- és testképzavarok szempontjából veszélyeztetett csoportok esetén (poszter). Magatartástudományi Napok, Debrecen, 2009. 06.11-13.
 12. Varga M., Máté G. (2009). Obsessionality and compulsivity in individuals with tendency to orthorexia nervosa (poster). European Council on Eating Disorders - 20 Year Anniversary Meeting. 2009. 09. 11-13.
 13. Varga M., Máté G. (2009). The relationship of profession and tendency to orthorexia nervosa in a Hungarian sample. The 17th International Conference, Alpbach, Tyrol, Österreich/Austria. 2009. október 22-24.
 14. Varga M., Máté G. (2009). Eating and body image related problems in orthorexia nervosa (poster). The 17th International Conference, Alpbach, Tyrol, Österreich/Austria. 2009. október 22-24.
 15. Varga M., Güleç H., Bauer, S., Moessner, M.,
  Kohls, E., Túry F. (2009). Eating Disordered Patients Attending to the Chat Sessions in an Online Support Program: First Experiences. 1th INTACT Symposium, Braga, Portugal, 2009. november 12-14.
 16. Varga M., Gülec, H., Kohls, E., Túry F. (2010). EDINA segít. Online támogató program evészavarosok számára: első terápiás tapasztalatok. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 27-30.
 17. Varga M., Máté G. (2010). A hivatásom az egészség (?) – orthorexia nervosára való hajlam vizsgálata dietetikusok körében. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 27-30.
 18. Gülec, H., Varga M., Kohls, E., Túry F. (2010). New technologies in management of eating disorders. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 27-30.
 19. Kohls, E., Gülec, H., Varga M., Túry F. (2010). Characteristics of online communication: ethical considerations in using new technologies for management of mental disorders. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 2010. január 27-30.
 20. Varga M., Túry F. (2010). Az evéssel kapcsolatos kényszerek kialakulásának háttértényezői - különös tekintettel a túlevés jelenségére. Magyar Pszichológiai Társaság éves Nagygyűlése, Pécs
 21. Varga M. (2010). Orthorexia nervosa – on the boundary of civilization harms and obsessions. (Orthorexia nervosa – a civilizációs ártalmak és a kényszerek határán). IV. Román-Magyar Nemzetközi Pszichiátriai Konferencia, 2010.
 22. Varga M. (2010). Orthorexia nervosa – az vagy, amit nem eszel” Pszinapszis 2010
 23. Varga M., Máté G. (2010). Eating disturbances in orthorexia nervosa. Innsbruck
 24. Varga M., Máté G. (2010). Health is my profession (?) The relationship of profession and tendency to orthorexia nervosa in Hungarian sample. (poster) AED, Salzburg
 1. Varga Márta, Máté Gréta, Dukay- Szabó Sz., Papp I., Túry F. (2010). Egészségesétel-függőség vizsgálata magyar dietetikus hallgatók körében. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, 18-19. September 2010.
 2. Varga M., Máté G. (2010). Healthy nutrition (?) Tendency to orthorexia nervosa among dieticians in a Hungarian sample. Congress of EACBT, Milan, Italy, Okt. 2010.
 3. Varga M., Máté G., Dukay- Szabó Sz., Papp I., Túry F. (2010). Pathological healthy eating among male subjects in a Hungarian sample International Conference, Alpbach, Austria, 22. okt. 2010.
 4. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth E.F. (2011). Eating and non-eating related features of individuals with a tendency to orthorexia nervosa. ECED, Florence, Italy
 5. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, E.F. (2012). Az orthorexia nervosára való hajlam evéshez kapcsolódó, illetve attól független aspektusai. PhD Tudományos Napok, Semmelweis Egyetem, Budapest, 2012. április 12-13.
 6. Varga M., van Furth E.F. (2012). The status of Orthorexia Nervosa: A review of the literature. (poszter) International Congress of Behavior Medicine, Budapest, Hungary, 2012. augusztus 29-szeptember 1.
 7. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Túry F., van Furth, E.F. (2012). Az orthorexia nervosa kutatásának legújabb eredményei. IV. Evészavar Kongresszus, Pécs, 2012. szeptember 14-15.
 8. Dukay-Szabó Sz., Varga M., Koller O., Pataki Z., Rigó J., Túry F. (2012). Testsúllyal és testalkattal kapcsolatos attitűdök gyermekágyas nők körében. IV. Evészavar Kongresszus, Pécs, 2012. szeptember 14-15.
 9. Varga M., Konkoly Thege B., Dukay-Szabó Sz., van Furth, E. F., Túry F. (2013). Egészségesétel függőség korrelátumai. Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013.
 10. Dukay-Szabó Sz, Varga M, Koller O, Pataki Z, Rigó J, Túry F: A terhességet megelőző és kísérő táplálkozási patológiás tünetek. Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyűlése, Győr, 2013. január 25.
 11. Varga M. (2013). „Kóros” egészség. Pszinapszis, 2013.április 12.
 12. Dukay-Szabó Sz., Varga M. Koller O., Pataki Z., Rigó J., Túry F. (2013). Relationship between eating disorders and the number of pregnancies. Berlin, ISPOG 2013. 
 13. Dukay-Szabó Sz., Varga M. Koller O., Pataki Z., Rigó J., Túry F. (2013). Associations among eating disorders, fertility, course of pregnancy, delivery and pregnancy outcome. Berlin, ISPOG 2013. (3. díj)
 14. Márta Varga, Konkolÿ Thege Barna, Dukay-Szabó Szilvia, Túry Ferenc, Eric F van Furth. (2013). Factors associated with orthorexia nervosa. ECED, Oslo, Norway, 2013. 09.14.
 15. Dukay-Szabó Sz, Varga M, Koller O, Pataki Z, Rigó J, Túry F. (2013). Eating disorders: protective or risk factors in pregnancy? Experiences of a survey in a postpartum department. Eating Disorders The 21st International Conference
  October 17 – 19, 2013, Alpbach, Tyrol, Austria
 16. Varga M., Dukay-Szabó Sz., Higi V., Kiss A., Süli Á., Vereczkey A. (2013). Nutritional related aspects of menstrual irregularities. The 21st International Conference. October 17 – 19, 2013, Alpbach, Tyrol, Austria
 17. Dukay-Szabó Sz, Varga M, Koller O, Pataki Z, Rigó J, Túry F. (2013). Evészavaron innen és túl: szülészeti és nőgyógyászati vonatkozások. Fiatal Nőorvosok Társaság IX. Kongresszusa, Velence, 2013.11.7-9.

 

 

Egészségügyi felvilágosító tevékenység

Varga Márta (2014). Evészavarok és testképzavarok. Szakorvos továbbképzés (OFTEX). 2014. március 7.

Varga M. (2014). Testi bajaink lelki háttere. Basica Klub. 2014. március 6.

Varga Márta (2014). Evészavarok és testképzavarok gyermekkori előzményei. A Magyar Református Egyház Missziói Iroda konferenciája: Hogyan kezeljük a gyermektrauma okait és következményeit? 2014. február 16. (EduVital NET)

Varga M. (2013). Magyarországi Evangélikus Egyház „Gondolatok az egészségről és egészségnevelésről” c. előadássorozata. Evangélikus Hittudományi Egyetem. 2013. szeptember 4. (EduVital NET)

Varga M. (2013). Egészséges táplálkozás, evészavarok és ami mögötte van.  Egészség- és Sportnap. Pannon Oktatási Központ Gimnázium. 2013. május 4.

Varga M. (2013). „Kóros” egészség. Pszinapszis, 2013.április 12.

Varga M. (2011). Család, testi-lelki egészség, családterápiás lehetőségek. Basica Klub. 2011. március 16.

Varga M. (2011). "Sokszor olyan nehéz vele?" A személyiségzavarokról másképpen. Basica Klub. 2011. január 26.

Varga M. (2010). Étkezési zavarok: Anorexia, bulimia, obezitas. Basica Klub. 2010.10.27.

Varga M. (2010). Orthorexia nervosa – az vagy, amit nem eszel” Pszinapszis 2010

Varga M. (2009). Az evészavarokról. Miért is ne legyünk soha evészavarosok?! Egészségnap. Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. 2009. 10.15.

2005-2006      Zafír Alapítvány, Tolna – oktatás (Bevezetés a pszichológiába, Mentálhigiénés ismeretek)